A few words of inspiration:

What the mind of man can conceive and believe, It can achieve.

Napoleon Hill

Prof. Adam Budnikowski

Prof. Ewa Chmielecka

Prof. Elżbieta Duliniec

Prof. Ewa Frątczak

Prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Prof. Bożena Leven

Dr. Piotr Maszczyk

Prof. Jolanta Mazur

Prof. Jacek Prokop

Dr. Mariusz Próchniak

Prof. Ryszard Rapacki

Dr. Małgorzata Styśko-Kunkowska

Prof. Aleksander Sulejewicz

Prof. Adam Szyszka

Dr. Piotr Zaborek

Dr. Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka

Warsaw School of Economics
www.sgh.waw.pl
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Copyright © Warsaw School of Economics 2017